Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δοκιμάσετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει πριν το αγοράσετε.

Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν κάποιο μάθημα πριν το αγοράσετε.

Θα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μαθήματος από τα παρακάτω:

  • Προθεωρία
  • Α' τάξη θεωρίας
  • Β' τάξη θεωρίας
  • Γ' τάξη θεωρίας
  • Dictee
  • Πανελλήνιες

Αν θέλετε μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα!